VİZYONUMUZ

Medikal, savunma ve endüstriyel otomasyon sistemlerine yönelik yüksek teknoloji kazandırmak, Kazandırılan teknolojiyi ülke ihtiyaçlarına adapte ederek dışa bağımlılığı azaltmak,
Ülkemizde sistem entegrasyonu, sistem bakım mühendisliği konularında yazılım standartlarının oluşturulması ve yerleştirilmesinde öncülük etmek,
Faaliyet alanı içindeki en son teknolojiyi özümseyerek bu husustaki gerekli teknoloji transferini gerçekleştirmek,
Sektörde bu güne kadar uygulama imkanı yaratılamayan projelerin yurt içinde yapılmasını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Gerçekleştirmiş olduğu tüm projelerde daima dürüst davranmak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, tüm personeli eğitmek, yönlendirmek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini ve ilerlemelerini sağlamak, kurumsallaşmış olan faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak gelişmek ve kontrollü büyümek, uluslararası marka bilinirliğini arttırarak başarılara imza atmak ana hedefidir.