DC Motor Sürücü MS12

MS12 DC Motor Sürücü ile 12V – 24V arası gerilimle çalışabilen, maksimum 10 Ampere kadar akım çekebilen dc motorları sorunsuz hız kontrolü yaparak sürebilirsiniz. MS12 motor sürücüsü ufak boyutu ve yük yokken akım çekmiyor olması sebebiyle sisteme hiç bir şekilde elektriksel anlamda yük olmaz, üzerinde bulunan analog potansiyometre sayesinde bağlı olduğu DC motorun sürüş hızı ayarlanabilmektedir.

Kart üzerinde 1, 2, 3, 4 numaralı bağlantılardan görüleceği üzere motor bağlantısı ve kartın besleme girişleri +, – kutupları ile net bir şekilde görüşmektedir. Maksimum 24V ile çalışabilmesi sayesinde kart üzerinde +, – 24V yazan kısım besleme kısmı olmak üzere 12 ile 24 V arası gerilim ile beslenebilmektedir. Sürülecek olan DC motorun çalışma gerilimi neyse besleme de o değerde seçilmelidir.

Kart üzerindeki bağlantılar doğru yapılmalıdır. Besleme doğru yapmadığı yani + ve – kutuplar ters bağlanırsa belli bir süre sonra elektronik karttaki sürücü kısmı zarar görecek ve devre çalışmayacaktır. Motor bağlantı uçlarının doğru bağlanması motorun dönüş yönü ile alakalıdır. Motorun hangi yönde sürülmesi isteniyorsa bağlantı ona göre yapılmalıdır.

MS12 DC motor sürücü ile tek bir DC motoru yön kontrolü yapılmaksızın tek bir yönde hızı kontrol edilebilmektedir. MD151A DC motor sürücüsünde oldıuğu gibi motorun hızının sıfırlanması için motor sürücünün beslemesinin sökülmesine gerek olmadan analog potansiyometrenin motor hız ayarı sıfıra çekilebilmesi sayesinde motor hızı sıfıra çekilebilmektedir.

MS12 DC motor sürücüsünü farklı bir uygulama olarak aydınlatmalarda kullanılan ŞERİT LED uygulamaları için dimmer olarak da kullanılabilmektedir. Besleme girişi 12V olarak ayarlanarak çıkışı da Şerit LED lere bağlanarak maksimum 10 ampere kadar akım çekilerek kullanılabilmektedir.