Otomatik Soğuk Oda Kapısı Sistemi

Soğuk Odalar, Buzhane kapıları gibi içerisinde belli bir sıcaklıkla sabit olarak uygun depolarda istiflenmesi kritik bir uygulamadır. Depo içinde bulunan gıda malzemeleri gibi sürekli sabit sıcaklıkta saklanması yiyeceklerin tazeliği ve sağlıklı kalabilmesi için önemlidir. Depo içine personel giriş çıkışları sıkça yapılıyor olabilir. Bu durumlarda kapının hızla açılıp personelin depo içinde tüm işini hallettikten sonra ivedilikle kapının kapanması gerekmektedir.

Günümüzde de ülkemizdeki bir çok soğuk odalar genellikle elle kontrol ediliyor, yani herhangi motorize bir sistem haricinde kendi raylı sisteminde insan gücü ile kontrol edilmektedir. Bu durum yüzlerce kilo ağırlığındaki soğuk oda kapısının sadece aç kapa işlemi için bile oldukça zaman ve iş gücü harcanmaktadır.

Soğuk oda kapıları otomatik motorlu hale getirildiği zaman bu iş gücü, zaman kaybı ortadan kaldırılmakla beraber, kapının açılış ve kapanış hızı IDC101 Soğuk Oda Otomasyon  Sistemi ile 1 metreyi 1 saniye gibi kısa süreye kadar hızda ayarlanarak yiyeceklerin dış ortamdaki sıcaklıktan etkilenmesi en aza indirilmiştir. Bu da istiflenen gıda ürünleri gibi kritik ürünlerin sağlıkla korunması sağlanmıştır.

IDC101 Soğuk Oda Otomatik Kapı Sistemi Ünitesi ile soğuk oda kapısı;

 • Kapı açılış ve kapanış hız ayarı yapılabilmektedir.
  • Kalkış hızlı veya yavaş, kapanış hızı yavaş veya hızlı gibi.
 • Otomatik kapı sisteminde kontrol kablosuz veya kablolu yapılabilir.
  • RF kumanda ile kablosuz kontrol edilebilir.
  • İpli şalter, buton gibi elemanlar ile forklift üzerinden ipli şalter veya personel kapının başına gelip buton ile de kontrol edebilir.
 • Kapı aç komut ile kapı açıldıktan sonra belli bir süreden sonra otomatik olarak da kapanabilir. Haricen tekrar kapat komutu verilmeden de kapanabilir.

Soğuk oda kapısı otomatik hale getirilip bu hızda kontrol edilirken ayrıca güvenlik özellikleri de üst düzeydedir;

 • Otomatik kapı çalışır durumdayken flaşör, siren gibi uyarıcılar kontrol ünitesine bağlanabilmektedir. Bu sayede kullanıcı kapının hareket halinde olduğunu bu durumda kapıya daha dikkatli yaklaşacağını anlamaktadır.
 • Sesli ve görsel uyarıcıların yanı sıra kapı arasına herhangi cisim girmemesi için fotoseller kullanılmaktadır. Fotosellerin her çeşidi IDC101 Soğuk oda kapısı kontrol ünitesine girilebilmektedir.
 • EFS101 Emniyet fotoseli ile noktasal olarak karşılıklı yerleştirilerek güvenlik sağlanabilmektedir. Ayrıca reflektörlü fotoseller de kullanılabilmektedir. Burada hassas olan nokta EFS101 Emniyet fotoseli türündeki fotoseller ile insan gibi cisimler algılanabilir, fakat depoya forlift girişleri yapıldığında bir çok noktadan algılanması istendiği durumlarda BF101 Boy fotoseli kullanılmalıdır.