Cisim algılama için kullanılan sensördür. Farklı tipte çalışma şekilleriyle uygulamalarda kullanılır.